האתר תחת עבודות שדרוג

TravelSure בפייסבוק   |  אודותינו  |  תקנון  |  קניה בטוחה  |  צור קשר

לרכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של הראל חייג    03-6737104

עמוד הבית אודותינו הפוליסות מידע למבוטח מאמרים רכישה אונליין צור קשר ביטוח נסיעות בפייסבוק
ביטוח
חופש ונופש
ביטוח נסיעות לתרמילאים
ביטוח נסיעות
בעיות בריאות
כל הפוליסות

מבצע אביב 2014
לרוכשי ביטוח נסיעות בתקופת המבצע – הנחה של 20% בעת החיוב בכרטיס האשראי


התקשרו או הזמינו דרך האתר...... מחירים ללא תחרות , שירות מקצועי וחברת ביטוח הטובה בישראל

התחל עכשיו בהזמנת ביטוח נסיעות לחו"ל

בחר מס' נוסעים
ת. יציאה:
ת. חזרה:

לקבלת הצעת מחיר טלפונית הזן פרטיך

שם:
אי-מייל:
טלפון:
 

תקנון תנאי שימוש באתר

1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי TravelSure מבית אופיר ושות´ סוכנות לביטוח, רחוב השוטרת 4 רמת גן מיקוד: 52473
 
2. אתר TravelSure מציע לגולשים שירותי ביטוח לנוסעים לחו"ל, הנמכרים גם במשרדי הנסיעות ברחבי הארץ.
 
3. כל תוכניות הביטוח הנמכרות באתר TravelSure, מוצעות לגולשים לרכישה בפרמיה הנקובה. כאשר קיימת אפשרות לחלק את תשלום הפרמיה למספר תשלומים בהתאם לבקשת הרוכש . סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שיצורף לפרמיה, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 
4. אתר שלנו מציע לעיתים תוכניות ביטוח במבצעים מיוחדים. שיפורסמו במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים.
 
5. כל הרוכש באתר TravelSure מצהיר – בעצם ביצוע הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולתנאים החלים על רכישת תוכניות הביטוח באמצעות אתר TravelSure לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אופיר ושות´ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות אופיר ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 
6. תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
 
7. לבירורים ניתן לפנות לאופיר ושות´ סוכנות לביטוח בטלפון 03-6737104.
 
מי זכאי לבצע פעולות רכישה
 
8. כל אדם אשר כשיר והנו תושב ישראלי המעוניין לרכוש את אחת מתוכניות הביטוח המוצעות באתר TravelSure בהתאם לגילו ולמצב בריאותו של הרוכש.
 
9. פעולת רכישה של תוכניות ביטוח נסיעות באתר TravelSure נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות האשראי הפועלת בישראל.
 
10. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי אופיר ושות´ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 
11. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
 
מי זכאי לבצע פעולות רכישה
 
12. אופיר ושות´ מציעה לרכישה תוכניות ביטוח על פי שיקול דעתה הבלעדי. אופיר ושות´ אינה מתחייבת להציע באתר את כל תוכניות הביטוח שהיא מציעה לרכישה במשרדה
 
13. אופיר ושות´ מציעה לרכישה באתר TravelSure תוכניות ביטוח נסיעות לחו"ל בפרמיה ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאופיר ושות´ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף סוג נוסף של תוכניות ביטוח המוצעות באתר ולשנות את הפרמיה בהתאם.
 
14. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. אופיר ושות´ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 
15. תוכנית הביטוח הנרכשת תישלח לכתובת הרוכש, כפי שהוכנס על ידו למערכת הפרטים האישיים.
 
16. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של אופיר ושות´ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי אופיר ושות´ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 
17. מערכת המחשב של אופיר ושות´ מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר אופיר ושות´, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 
ביטול עסקת הרכישה
 
18. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאי הבא:

I. כאשר ביטול העסקה יעשה לפחות שני ימיי עסקים. קודם למועד בו אמורה תוכנית הביטוח להיכנס לתוקף.
 
 
19. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 
תשלום
 
20. חיוב הרוכש בגין הביטוח שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת תוכנית הביטוח על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 
21. ברכישת תוכנית הביטוח לחו"ל בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור הביטוח, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי סוג הביטוח.
 
תנאים נוספים
 
22. אופיר ושות´ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה הכפופה להוראות התקנון שיהיה באותה עת בתוקף ויפורסם באתר TravelSure ´.
 
23. הפרמיה הסופית לתשלום המוצגת באתר כוללת משלוח.
 
24. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 
25. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח. 

 TravelSure מבית אופיר ושות´ סוכנות לביטוח. טל´: 03-6737104   פקס´: 03-6722250 רחוב השוטרת 4 רמת גן מיקוד: 52473

כל הזכויות שמורות ל- TravelSure מבית אופיר ושות´ סוכנות לביטוח. אנו מציעים לכם לרכוש באתר שלנו, פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אונליין של חברת הביטוח הראל, בכל אחד מימי השבוע ולאורך כל שעות היממה. אנו מציעים לכם מגוון של פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות לתרמילאים, ביטוח נסיעות לנופש, ביטוח נסיעות לאנשים עם בעיות בריאותיות, ביטוח נשים בהיריון, ביטוח לצעירים, ביטוח נסיעות לאנשי עסקים, ביטוח חופשת סקי ועוד. בזמן הנסיעה אנו נספק לכם מטריה ביטוחית ושירות מהיר ומקצועי.  אצלנו באתר תמצאו מספר פוליסות ביטוח מובילות כגון: דרכון First Class, דרכון פלטיניום, דרכון All In One